معرفی آی سی های بکار رفته در آیفون iPhone 4

اطلاعات کامل و دقیق در ضمینه عیب یابی و آی سی های بکار رفته در آیفون ۴

دانستن آی سی های مشابه بکار رفته در سایر دستگاه ها

بصورت تصویری و شماره آی سی و نوع آی سی و  کارخانه سازنده آی سی


error: Content is protected !!