دانلود فایل  (معرفی آی سی های بکار رفته در iPhone 5C)

iPhone 5C (A1532)

 

اطلاعات کامل و دقیق در ضمینه عیب یابی و آی سی های بکار رفته در آیفون ۵S

دانستن آی سی های مشابه بکار رفته در سایر دستگاه ها

بصورت تصویری و شماره آی سی و نوع آی سی و  کارخانه سازنده آی سی

 

معرفی آی سی های بکار رفته در آیفون iPhone 5S

iPhone 5S (A1530)

اطلاعات کامل و دقیق در ضمینه عیب یابی و آی سی های بکار رفته در آیفون ۵S

دانستن آی سی های مشابه بکار رفته در سایر دستگاه ها

بصورت تصویری و شماره آی سی و نوع آی سی و  کارخانه سازنده آی سی

معرفی آی سی های بکار رفته در آیفون iPhone 5

اطلاعات کامل و دقیق در ضمینه عیب یابی و آی سی های بکار رفته در آیفون ۵

دانستن آی سی های مشابه بکار رفته در سایر دستگاه ها

بصورت تصویری و شماره آی سی و نوع آی سی و  کارخانه سازنده آی سی

معرفی آی سی های بکار رفته در آیفون iPhone 4S

اطلاعات کامل و دقیق در ضمینه عیب یابی و آی سی های بکار رفته در آیفون ۴S

دانستن آی سی های مشابه بکار رفته در سایر دستگاه ها

بصورت تصویری و شماره آی سی و نوع آی سی و  کارخانه سازنده آی سی


error: Content is protected !!
توجه: در صورتی که لینکی مشکل دارد فقط از طریق تلگرام و واتساپ با شماره پشتیبانی در ارتباط باشید