رام رسمی و فارسی سونی Xperia E C1505

اندروید: ۴٫۱٫۱

بیلد نامبر: ۱۱٫۳٫A.2.33_Customized_MEA

فلش از طریق فلش تولز


error: Content is protected !!