رام رسمی و فارسی هواوی G6-C00 B194

g6-c00

اندروید: ۴٫۳

V100R001CHNC92B194

فلش از طریق Dload


error: Content is protected !!