رام رسمی و فارسی هواوی G6-U10 B117

g6-u10

اندروید: ۴٫۳

G6-U10 V100R001C900B117CUSTC433D001

فلش از طریق Dload


error: Content is protected !!