رام رسمی و فارسی گوشی هواوی  G7-L11

g7-l11

اندروید: ۵٫۱٫۱

بیلد نامبر:۳۲۰

C185B320

فلش از طریق ممتوری Dload

رام رسمی و فارسی گوشی هواوی G7 G760-L01

g760-l01

اندروید: ۵٫۱٫۱

بیلد نامبر :۳۲۰

G7-L01C185B320

فلش از طریق مموری Dload

رام رسمی و فارسی گوشی هواوی G7 Plus RIO-UL00

g7-plus-rio-ul00

اندروید: ۵٫۱

بیلد نامبر:۱۹۳

RIO-UL00-C00B193-Unicom

فلش از طریق مموری Dload


error: Content is protected !!