رام رسمی  گوشی هواوی G740-L00

g740-l00

اندروید: ۴٫۱٫۲

بیلد نامبر:۱۷۸

V100R001C432B178

فلش از طریق Dload


error: Content is protected !!