رام رسمی گوشی هواوی  GR3 TAG-L32

gr3-tag-l32

اندروید: ۵٫۱٫۱

بیلد نامبر:۱۱۲

TAG-L32C390B112

فلش از طریق مموری Dload


error: Content is protected !!