رام رسمی و فارسی هواوی Mate S

mate-s

CRR-UL00/CRR-L13

CRR-UL20

اندروید: ۶٫۰

بیلد نامبر: ۳۵۵

فلش از طریق Dload


error: Content is protected !!