رام رسمی و فارسی هواوی Y220-U10

y220-u10

اندروید: ۲٫۳٫۶

بیلد نامبر:۲۲۱

V100R003C466B221

فلش از طریق فلش تولز


error: Content is protected !!