رام رسمی و فارسی هواوی Y560-L01

y560-l01

اندروید: ۵٫۱٫۱

بیلد نامبر : ۱۰۳

C328B103

فلش از طریق Dload


error: Content is protected !!