فایل فلش گوشی دیمو Dimo Sahand 5

CPU:MT6572

فول پارتیشن و اورجینال

فلش از طریق فلش تولز

فایل فلش فارسی گوشی دیمو Dimo Maron 8

Dimo Maron 8

CPU:MT6572

اندروید:۴٫۲٫۲

فول پارتیشن و اورجینال

فلش از طریق فلش تولز

فایل فلش فارسی دیمو Dimo Z2

اندروید: ۴٫۴٫۲

CPU: SC7715

فول پارتیشن و اورجینال

فلش ازطریق برنامه UpgradeDownload

فایل فلش فارسی دیمو Dimo Sarv 6 Plus

اندروید: ۴٫۴٫۲

CPU: SC7715

فول پارتیشن و اورجینال

فلش ازطریق برنامه UpgradeDownload

فایل فلش فارسی دیمو Dimo Sarv 5 Plus

Dimo Sarv 5 Plus

فایل فلش فارسی دیمو Dimo Sarv 5 Plus

اندروید: ۴٫۴٫۲

CPU: SC7715

فول پارتیشن و اورجینال

فلش ازطریق برنامه UpgradeDownload

فایل فلش فارسی دیمو Dimo Sarv X5292

فایل فلش فارسی دیمو Dimo Sarv X5292

CPU:SPD

اورجینال و ۱۰۰ درصد تست شده

 فلش ازطریق برنامه UpgradeDownload

فایل فلش فارسی دیمو Dimo S46

فایل فلش فارسی دیمو Dimo S46

اندروید: ۴٫۴٫۲

CPU: SPD SC7715

فول پارتیشن و اورجینال

فلش ازطریق برنامه UpgradeDownload

فایل فلش فارسی دیمو Dimo S45A

فایل فلش فارسی دیمو Dimo S45A

اندروید: ۴٫۴٫۲

CPU:MT6572

فول پارتیشن و اورجینال

فلش از طریق فلش تولز

فایل فلش فارسی دیمو Dimo S450

فایل فلش فارسی دیمو Dimo S450

اندروید: ۴٫۴٫۲

CPU:MT6582

فول پارتیشن و اورجینال

فلش از طریق فلش تولز

فایل فلش فارسی دیمو Dimo S410

اندروید: ۴٫۴٫۲

CPU:MT6582

فول پارتیشن و شرکتی

فلش از طریق فلش تولز

فایل فلش فارسی دیمو Dimo S400

Dimo S400

CPU:MT6582

رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ

فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری

رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل

فلش از طریق فلش تولز

Dimo S40

فایل فلش فارسی دیمو Dimo S40

CPU:MT6572

رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ

فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری

رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل

فلش از طریق فلش تولز

Dimo S380

فایل فلش فارسی دیمو Dimo S380

CPU:MT6582

رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ

فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری

رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل

فلش از طریق فلش تولز

Dimo S360

فایل فلش فارسی دیمو Dimo S360

CPU:MT6592

رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ

فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری

رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل

فلش از طریق فلش تولز

Dimo H4

فایل فلش فارسی دیمو Dimo H4

اندروید: ۴٫۴٫۲

CPU:SPD

رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ

فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری

رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل

 فلش ازطریق برنامه UpgradeDownload

Dimo H3

فایل فلش فارسی دیمو Dimo H3

CPU:SPD

رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ

فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری

رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل

 فلش ازطریق برنامه UpgradeDownload

Dimo H25

فایل فلش گوشی دیمو Dimo H25

CPU:SPD

رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ

فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری

رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل

 فلش ازطریق برنامه UpgradeDownload

Dimo F33

فایل فلش فارسی دیمو Dimo F33

CPU:MT6572

رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ

فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری

رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل

فلش از طریق فلش تولز

Dimo Diox D8

فایل فلش فارسی دیمو Dimo Diox D8

CPU:MT6582

رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ

فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری

رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل

فلش از طریق فلش تولز

فایل فلش فارسی دیمو Dimo D705

Dimo D705

مشخصه فایل Xicheng-GT730B25Cb-TPa2-V1.5.6.8-vol35-20140515release(DIMO)

CPU: Allwinner

فول فلش و دارای تمام پارتیشن ها

 فلش  از نرم افزار فونیکس


error: Content is protected !!
توجه: در صورتی که لینکی مشکل دارد فقط از طریق تلگرام و واتساپ با شماره پشتیبانی در ارتباط باشید