رام رسمی و فارسی ال جی LG G4 MT6575 

lg-g4-mt6575

اندروید: ۴٫۴٫۴

فلش از طریق فلش تولز

رام رسمی و فارسی ال جی LG E450 MT6575 

lg-e450

همراه فایل NV جهت ترمیم IMEI

اندروید: ۴٫۱٫۲

LGE450AT-00-V10f-AME-XX-JAN-11-2014

فلش از طریق فلش تولز

 رام رسمی و فارسی ال جی LG G3 MT6575

lg-g3-mt6575

D855

اندروید: ۴٫۴٫۲

ALPS.KK1.MP6.V1

فلش از طریق فلش تولز

رام رسمی و فارسی ال جی LG E440 MT6575

lg-e440-mt6575

همراه فایل NV جهت ترمیم شماره IMEI

اندروید: ۴٫۱٫۲

LGE440AT-00-V10f-AME-XX-JAN-21-2015+0

فلش از طریق فلش تولز

رام رسمی و فارسی ال جی LG G5 MT6580

lg-g5-mt6580

اندروید: ۵٫۱

فلش از طریق فلش تولز

رام رسمی و فارسی ال جی LG G2 MT6582

lg-g2-mt6582

اندروید: ۴٫۴٫۲

ALPS.KK1.MP1.V2.10

فلش از طریق فلش تولز

رام رسمی و فارسی ال جی LG L60 X-147

lg-l60-x-147

MT6572

اندروید: ۴٫۴٫۲

نسخه نرم افزاری V10b

رام کامل حاوی فایل های یوزر دیتا و کش 

حل مشکل ارم و ویروس های اندرویدی

فلش از طریق فلش تولز

رام رسمی و فارسی ال جی   LG L60i- X137

lg-l60i-x137

MT6572

اندروید: ۴٫۴٫۲

نسخه نرم افزاری V10b

رام کامل حاوی فایل های یوزر دیتا و کش 

حل مشکل ارم و ویروس های اندرویدی

فلش از طریق فلش تولز

l45-dual-x132

رام رسمی و فارسی ال جی  طرح  L45 Dual X132

MT6572

اندروید: ۴٫۴٫۲

نسخه نرم افزاری V10b

رام کامل حاوی فایل های یوزر دیتا و کش 

حل مشکل ارم و ویروس های اندرویدی

فلش از طریق فلش تولز


error: Content is protected !!
توجه: در صورتی که لینکی مشکل دارد فقط از طریق تلگرام و واتساپ با شماره پشتیبانی در ارتباط باشید