رام رسمی و فارسی ال جی LG E440 MT6575

lg-e440-mt6575

همراه فایل NV جهت ترمیم شماره IMEI

اندروید: ۴٫۱٫۲

LGE440AT-00-V10f-AME-XX-JAN-21-2015+0

فلش از طریق فلش تولز


error: Content is protected !!