رام رسمی و فارسی برای Galaxy E7 مدل E7000

E7000

(۱۰۰ درصد تست شده )

اندروید:۴٫۴٫۴

E7000ZSU1AOG1_E7000OJV1AOD2

فلش با اودین


error: Content is protected !!