رام رسمی و فارسی تبلت چینی  A10_MB_v1.0 MTK6572

A10_MB_v1.0 MTK

(۱۰۰ درصد تست شده)

فلش از طریق SP Flash Tools


error: Content is protected !!