رام رسمی و فارسی تبلت CCIT 3G Xmini

ccit-huge500

اندروید: ۴٫۲٫۲

A12-CCIT 3G Xmini(WCDMA-256MB+2GB-MT6572M)-20141223

فلش از طریق فلش تولز


error: Content is protected !!