رام رسمی و فارسی تبلت CCIT HUGE 502

ccit-huge500

اندروید: ۴٫۲٫۲

A13-CCIT HUGE502(WCDMA-1GB+16GB-)-20141215

فلش از طریق فلش تولز


error: Content is protected !!