رام رسمی و فارسی تبلت CCIT Xmini

ccit-huge500

اندروید: ۴٫۲٫۲

A12- CCIT Xmini(GSM-256MB+2GB)-20140818

فلش از طریق فلش تولز


error: Content is protected !!