رام فول فارسی Lenovo A3000 +Call Active

a3000

با قابلیت تماس و ۱۰۰ درصد تست شده

اندروید: ۴٫۲٫۲

فلش از طریق فلش تولز


error: Content is protected !!