رام فول فارسی Lenovo A3000H+Call Active

a3000h

با قابلیت تماس و ۱۰۰ درصد تست شده

اندروید: ۴٫۲٫۲

فلش از طریق فلش تولز


error: Content is protected !!