رام فول فارسی Lenovo A3500 +Call Active

a3500

با قابلیت تماس و ۱۰۰ درصد تست شده

اندروید: ۴٫۴٫۲

فلش از طریق فلش تولز


error: Content is protected !!