رام فول فارسی Lenovo A7600H +Call Active

a7600h

با قابلیت تماس و ۱۰۰ درصد تست شده

اندروید: ۴٫۲٫۲

فلش از طریق فلش تولز


error: Content is protected !!