رام رسمی و فارسی هواوی G620-UL01


اندروید: 4.3


بیلد نامبر:211

V100R001C428B211
پشتبانی از زبان فارسی با فارسی سازی با نرم افزار مورلوکال


فلش از طریق مموری کارت

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید
عضویت


مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید
عضویت