رام رسمی و فارسی گوشی هواوی Honor 6A

ورژن سیستم عامل: اندروید ۷٫۰

رام رسمی و فارسی گوشی هواوی Honor 6A

مدلاندروید Build Number تاریخ ارایه منطقهفارسیحجم
DLI-L42 7.0 C185B121 18.09.2017 خاورمیانه منو،کیبورد 6.08 GB

رام رسمی و فارسی تبلت هواوی MediaPad T3 10.0 LTE

ورژن سیستم عامل: اندروید ۷٫۰

رام رسمی و فارسی تبلت هواوی MediaPad T3 10.0 LTE

مدلاندروید Build Number تاریخ ارایه منطقهفارسیحجم
AGS-L09 7.0 C199B003 18.09.2017 خاورمیانه منو،کیبورد 2.36 GB

رام رسمی و فارسی تبلت هواوی MediaPad M3 Lite 10.0

ورژن سیستم عامل: اندروید ۷٫۰

رام رسمی و فارسی تبلت هواوی MediaPad M3 Lite 10.0

مدلاندروید Build Number تاریخ ارایه منطقهفارسیحجم
BAH-L09 7.0 C199B003 18.08.2017 خاورمیانه منو،کیبورد 2.43 GB

رام رسمی و فارسی گوشی هواوی Huawei nova 2 plus

ورژن سیستم عامل: اندروید ۷٫۰

رام رسمی و فارسی گوشی هواوی Huawei nova 2 plus

مدلاندروید Build Number تاریخ ارایه منطقهفارسیحجم
BAC-L21 7.0 C185B140 08.09.2017 خاورمیانه منو،کیبورد 3.03 GB

رام رسمی و فارسی گوشی هواوی Huawei nova 2

ورژن سیستم عامل: اندروید ۷٫۰

رام رسمی و فارسی گوشی هواوی Huawei nova 2

مدلاندروید Build Number تاریخ ارایه منطقهفارسیحجم
PIC-L29(LX9) 7.0 C432B130 11.07.2017 اروپاکیبورد 2.89GB

 

رام رسمی و فارسی گوشی هواوی Honor 9

ورژن سیستم عامل: اندروید ۷٫۰

رام رسمی و فارسی گوشی هواوی Honor 9

مدلاندروید Build Number تاریخ ارایه منطقهفارسیحجم
STF-L09 7.0 C185B140 10.07.2017 خاورمیانهکیبورد و منو 2.98 GB

 

رام رسمی و فارسی گوشی هواوی Y7 Prime

ورژن سیستم عامل: اندروید ۷٫۰

رام رسمی و فارسی گوشی هواوی Y7 Prime

مدلاندروید Build Number تاریخ ارایه منطقهفارسیحجم
TRT-L21A 7.0 C185B150 10.09.2017 خاورمیانهکیبورد و منو 2.10 GB

 


error: Content is protected !!