رام اصلی و فارسی  تبلت  (ASUS-ME180A  MeMO Pad™ HD 8 (K00L

me108a-k00l

اندروید: ۴٫۲٫۲

فلش از طریق ریکاوری


error: Content is protected !!